21 results - showing 1 to 20.
Чангалдаг холбогч 20x3/4" (төмөртэй холбодог/ дотор резьбатай)
Чангалдаг холбогч 20x3/4" (төмөртэй холбодог/ дотор резьбатай)

Valtec
Нийтлэл: VTm.302.N.002005

In stock

₮ 7,500
Чангалдаг тройник 26 (холбох хэрэгсэлтэй)
Чангалдаг тройник 26 (холбох хэрэгсэлтэй)

Valtec
Нийтлэл: VTm.331.N.262626

In stock

₮ 30,000
Чангалдаг булан 20x3/4" (төмөртэй холбодог/ дотор резьбатай)
Чангалдаг булан 20x3/4" (төмөртэй холбодог/ дотор резьбатай)

Valtec
Нийтлэл: VTm.352.N.002005

In stock

₮ 12,000
Чангалдаг булан 16x1/2" (төмөртэй холбодог/ гадна резьбатай)
Чангалдаг булан 16x1/2" (төмөртэй холбодог/ гадна резьбатай)

Valtec
Нийтлэл: VTm.353.N.001604

In stock

₮ 6,500
Чангалдаг тройник 16 (холбох хэрэгсэлтэй)
Чангалдаг тройник 16 (холбох хэрэгсэлтэй)

Valtec
Нийтлэл: VTm.331.N.161616

In stock

₮ 9,000
Чангалдаг булан 26 (холбох хэрэгсэлтэй)
Чангалдаг булан 26 (холбох хэрэгсэлтэй)

Valtec
Нийтлэл: VTm.351.N.002626

In stock

₮ 17,000
Суултуурын чангалдаг бэхэлгээ 16x1/2" (холбох хэрэгсэлтэй)
Суултуурын чангалдаг бэхэлгээ 16x1/2" (холбох хэрэгсэлтэй)

Valtec
Нийтлэл: VTm.354.N.001604

In stock

₮ 7,500
Чангалдаг холбогч 16 (холбох хэрэгсэлтэй)
Чангалдаг холбогч 16 (холбох хэрэгсэлтэй)

Valtec
Нийтлэл: VTm.303.N.001616

In stock

₮ 9,000
Чангалдаг холбогч 26 (холбох хэрэгсэлтэй)
Чангалдаг холбогч 26 (холбох хэрэгсэлтэй)

Valtec
Нийтлэл: VTm.303.N.002626

In stock

₮ 11,000
Чангалдаг булан 20 (холбох хэрэгсэлтэй)
Чангалдаг булан 20 (холбох хэрэгсэлтэй)

Valtec
Нийтлэл: VTm.351.N.002020

In stock

₮ 12,000
Чангалдаг булан 26x1" (төмөртэй холбодог/ гадна резьбатай)
Чангалдаг булан 26x1" (төмөртэй холбодог/ гадна резьбатай)

Valtec
Нийтлэл: VTm.353.N.002606

In stock

₮ 17,000
Чангалдаг холбогч 26x1" (төмөртэй холбодог/ дотор резьбатай)
Чангалдаг холбогч 26x1" (төмөртэй холбодог/ дотор резьбатай)

Valtec
Нийтлэл: VTm.302.N.002606

In stock

₮ 8,500
Чангалдаг холбогч 20 (холбох хэрэгсэлтэй)
Чангалдаг холбогч 20 (холбох хэрэгсэлтэй)

Valtec
Нийтлэл: VTm.303.N.002020

In stock

₮ 10,000
Чангалдаг булан 16 (холбох хэрэгсэлтэй)
Чангалдаг булан 16 (холбох хэрэгсэлтэй)

Valtec
Нийтлэл: VTm.351.N.001616

In stock

₮ 6,500
Чангалдаг булан 20x3/4" (төмөртэй холбодог/ гадна резьбатай)
Чангалдаг булан 20x3/4" (төмөртэй холбодог/ гадна резьбатай)

Valtec
Нийтлэл: VTm.353.N.002005

In stock

₮ 12,000
Чангалдаг холбогч 16x1/2" (төмөртэй холбодог/ дотор резьбатай)
Чангалдаг холбогч 16x1/2" (төмөртэй холбодог/ дотор резьбатай)

Valtec
Нийтлэл: VTm.302.N.001604

In stock

₮ 5,500
Чангалдаг тройник 20 (холбох хэрэгсэлтэй)
Чангалдаг тройник 20 (холбох хэрэгсэлтэй)

Valtec
Нийтлэл: VTm.331.N.202020

In stock

₮ 15,000
Чангалдаг булан 16x1/2" (төмөртэй холбодог/ дотор резьбатай)
Чангалдаг булан 16x1/2" (төмөртэй холбодог/ дотор резьбатай)

Valtec
Нийтлэл: VTm.352.N.001604

In stock

₮ 6,500
Чангалдаг булан 26x1" (төмөртэй холбодог/ дотор резьбатай)
Чангалдаг булан 26x1" (төмөртэй холбодог/ дотор резьбатай)

Valtec
Нийтлэл: VTm.352.N.002606

In stock

₮ 17,000
Суултуурын чангалдаг бэхэлгээ 20x1/2" (холбох хэрэгсэлтэй)
Суултуурын чангалдаг бэхэлгээ 20x1/2" (холбох хэрэгсэлтэй)

Valtec
Нийтлэл: VTm.354.N.002004

In stock

₮ 10,500