61 results - showing 1 to 20.
Чангалдаг тройник 16 (холбох хэрэгсэлтэй)
Чангалдаг тройник 16 (холбох хэрэгсэлтэй)

Valtec
Нийтлэл: VTm.331.N.161616

In stock

₮ 9,000
Чангалдаг булан 26 (холбох хэрэгсэлтэй)
Чангалдаг булан 26 (холбох хэрэгсэлтэй)

Valtec
Нийтлэл: VTm.351.N.002626

In stock

₮ 17,000
Суултуурын чангалдаг бэхэлгээ 16x1/2" (холбох хэрэгсэлтэй)
Суултуурын чангалдаг бэхэлгээ 16x1/2" (холбох хэрэгсэлтэй)

Valtec
Нийтлэл: VTm.354.N.001604

In stock

₮ 7,500
Чангалдаг холбогч 20x3/4" (төмөртэй холбодог/ дотор резьбатай)
Чангалдаг холбогч 20x3/4" (төмөртэй холбодог/ дотор резьбатай)

Valtec
Нийтлэл: VTm.302.N.002005

In stock

₮ 7,500
Чангалдаг тройник 26 (холбох хэрэгсэлтэй)
Чангалдаг тройник 26 (холбох хэрэгсэлтэй)

Valtec
Нийтлэл: VTm.331.N.262626

In stock

₮ 30,000
Чангалдаг булан 20x3/4" (төмөртэй холбодог/ дотор резьбатай)
Чангалдаг булан 20x3/4" (төмөртэй холбодог/ дотор резьбатай)

Valtec
Нийтлэл: VTm.352.N.002005

In stock

₮ 12,000
Чангалдаг булан 16x1/2" (төмөртэй холбодог/ гадна резьбатай)
Чангалдаг булан 16x1/2" (төмөртэй холбодог/ гадна резьбатай)

Valtec
Нийтлэл: VTm.353.N.001604

In stock

₮ 6,500
Чангалдаг холбогч 16 (холбох хэрэгсэлтэй)
Чангалдаг холбогч 16 (холбох хэрэгсэлтэй)

Valtec
Нийтлэл: VTm.303.N.001616

In stock

₮ 9,000
Чангалдаг холбогч 26 (холбох хэрэгсэлтэй)
Чангалдаг холбогч 26 (холбох хэрэгсэлтэй)

Valtec
Нийтлэл: VTm.303.N.002626

In stock

₮ 11,000
Чангалдаг булан 20 (холбох хэрэгсэлтэй)
Чангалдаг булан 20 (холбох хэрэгсэлтэй)

Valtec
Нийтлэл: VTm.351.N.002020

In stock

₮ 12,000
Чангалдаг булан 26x1" (төмөртэй холбодог/ гадна резьбатай)
Чангалдаг булан 26x1" (төмөртэй холбодог/ гадна резьбатай)

Valtec
Нийтлэл: VTm.353.N.002606

In stock

₮ 17,000
Чангалдаг холбогч 26x1" (төмөртэй холбодог/ дотор резьбатай)
Чангалдаг холбогч 26x1" (төмөртэй холбодог/ дотор резьбатай)

Valtec
Нийтлэл: VTm.302.N.002606

In stock

₮ 8,500
Чангалдаг холбогч 20 (холбох хэрэгсэлтэй)
Чангалдаг холбогч 20 (холбох хэрэгсэлтэй)

Valtec
Нийтлэл: VTm.303.N.002020

In stock

₮ 10,000
Чангалдаг булан 16 (холбох хэрэгсэлтэй)
Чангалдаг булан 16 (холбох хэрэгсэлтэй)

Valtec
Нийтлэл: VTm.351.N.001616

In stock

₮ 6,500
Чангалдаг булан 20x3/4" (төмөртэй холбодог/ гадна резьбатай)
Чангалдаг булан 20x3/4" (төмөртэй холбодог/ гадна резьбатай)

Valtec
Нийтлэл: VTm.353.N.002005

In stock

₮ 12,000
Үл буцах клапан Ф15 (1/2")
Үл буцах клапан Ф15 (1/2")

Valtec
Нийтлэл: VT.161.N.04

In stock

₮ 6,000
Булан Ф15 (1/2") (дотор/гадна резьбатай)
Булан Ф15 (1/2") (дотор/гадна резьбатай)

Valtec
Нийтлэл: VTr.092.N.0004

In stock

₮ 4,500
Тройник Ф15 (дотор резьбатай)
Тройник Ф15 (дотор резьбатай)

Valtec
Нийтлэл: VTr.130.N.0004

In stock

₮ 4,500
Шилжүүлэгч муфта Ф25 х Ф20 (дотор резьбатай)
Шилжүүлэгч муфта Ф25 х Ф20 (дотор резьбатай)

Valtec
Нийтлэл: VTr.240.N.0605

In stock

₮ 7,000
Таглаа (пробка) Ф25 (гадна резьбатай)
Таглаа (пробка) Ф25 (гадна резьбатай)

Valtec
Нийтлэл: VTr.583.N.0006

In stock

₮ 4,000