1 үр дүн олдлоо.
Труба МП Pert-Al-Pert 950C 1,0 МПа 16х2 бухта 200м.
Труба МП Pert-Al-Pert 950C 1,0 МПа 16х2 бухта 200м.

Comisa
Нийтлэл: 87.80.010

In stock

₮ 2,100